Nõukogu liikmed

Nõukogu esimees:

Karin Kask, telefon 5690 6950, karin.kask@aianduskool.ee

Liikmed:

Kurmet Karsna, telefon 522 0434, kurms88@gmail.com

Aira Meitus, telefon 5348 1545, aira.meitus@rapina.ee

Uno Nagelmaa, telefon 524 8189, unosan@unosan.ee

Ülo Tuuling, telefon 504 8464, ylo.tuuling@rapina.ee

Alus:

Räpina Vallavalitsuse 10.06.2014 korraldus nr 345 "Sihtasutuse Räpina Kultuurkapital nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute määramine"; Räpina Vallavalitsuse 27.09.2016 korraldus nr 497 "Sihtasutuse Räpina Kultuurkapital nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue määramine".

SA Räpina Kultuurkapitali juhatuse ja nõukogu liikmetele ei ole 3 viimasel aastal tasu makstud.